Aktualno

Prestrukturiranje družbe Racio razvoj, januar 2018

V okviru podjetja Racio razvoj d.o.o. sta od njegove ustanovitve leta 2002 dalje delovala dva programa: Metalurgija in Management consulting. S 1. januarjem je lastnica družbe mag. Karmen Gorišek prenesla program Management consulting v last mag. Alenke Brod, ki je v ta namen ustanovila novo podjetje Racio razvoj HR&M consulting d.o.o. Preneseni intelektualni kapital je mag. Goriškova, kot ena izmed pionirk in vodilnih strokovnjakinj strateškega upravljanja s človeškimi viri, gradila z različnimi sodelavci več kot 30 let. Program Metalurgija, ki se ponaša z bogato tradicijo trženja in prodaje produktov črne metalurgije v povezavi s svojimi dobavitelji, se ohranja v obstoječi družbi Racio razvoj, kjer lastnica in prokuristka ostaja mag. Karmen Gorišek. Ne glede na preobrazbo družbe tudi danes predstavljajo kompetence, znanje in reference mag. Goriškove vir razvoja in širjenja poslovne odličnosti v Sloveniji, saj nadaljuje s svojo aktivnostjo razsodnice v okviru Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO).

EOQ Congress 2017, Success in the digatal era Quality as a key driver

Mag. Goriškova je na Evropskem kongresu kakovosti 2017 vodila modul Competencies required for managing quality and quality of management in the digital era. Odzivi udeležencev, kot sledi, so bili odlični.

 

Spoštovani Zoran, Nataša in Karmen,

 

lepo pozdravljeni. Čestitke za izjemen EOQ kongres, katerega vzdušje je še vedno čutiti. Oblikovali ste izjemno druženje in prepletanje vrste strok.

Verjamem, da si bodo udeleženci Bled in leto 2017 zapomnili, da so začutili posebno energijo in jih je dogodek malo spremenil, odprl nove poglede na kakovost in rast.

Hvala za izjemno priložnost, da na Bojanovo pobudo prav na tem kongresu predstavimo slovensko inovacijo Zlata nit, utemeljeno na delu slovenske inovatorke mag. Violete Bulc.  Karmen, hvala in pohvala za tvoje povezovanje,  ena od udeleženk mi je rekla: »To je moderiranje v pravem pomenu besede, z vsebino, ne samo napovedovanje govornikov.« Bravo, bravo, bravo!

Verjamem, da kongres daje novo energijo in bosta KAKOVOST in ODLIČNOST dobivali nove razsežnosti in bili poganjalec rasti.

Z visokim spoštovanjem in zahvalo v svojem in imenu Zlate niti,

 

Edita

Fotografska razstava Kozolci in kamen, Praga, april 2018

Gospod in gospa Gorišek sta sodelovala v pripravi in postavitvi fotografske razstave priznane fotografinje Marine Peran Lekič, ki se je pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Slovenije - , 24.aprila v Palači Colloredo Mansfeld v Pragi.

PRSPO – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost maj 2018

Po 18 letih ocenjevanj poslovne odličnosti v slovenskih organizacijah, je mag. Goriškova že tretje leto razsodnica – članica Razsodniške skupine, kar pomeni najvišjo funkcijo v postopku podelitve Priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost.

People Management Forum Praga, 23. maj 2018 – Kongres HR in Movement

Kot strateška partnerica in lektorica na PMF Institutu je mag. Goriškova podeljevala certifikate HR managerjem CZ ob zaključku njihovega izobraževanje na tej instituciji ter tudi omogočila predstavitev slovenske raziskave Organizacijska energija na Kongresu. Udeleženci so predavanja dr. Danijele Brečko spremljali z velikim zanimanjem.

 

SZKO – junij 2018

Mag. Goriškova je članica programskega odbora pripravo letni konference SZKO – Skupaj rastemo s kakovostjo (november 2018).