Konferenca O ravnanju z ljudmi pri delu

V petek, 7. novembra 2014, je v Ljubljani potekala HRM konferenca – konferenca O ravnanju z ljudmi pri  delu. V okviru vsakoletnega dogajanja je že dvanajsto leto zapored potekal izbor za priznanje HRM projekt leta 2014. 

 

Namen priznanj je predstavitev uspešnih HRM projektov (case studies) iz prakse slovenskih podjetij. S tem se spodbuja tudi uvajanje novih projektov na področju ravnanja z ljudmi pri delu v slovenskih podjetjih, torej izboljšati kadrovsko prakso v domačem prostoru. Navsezadnje pa je namen podelitve priznanj tudi boljša promocija dosežkov kadrovskih in HRM managerjev ter izboljšanje ugleda  kadrovske funkcije. 

 

Strokovna komisija s predsednico mag. Karmen Gorišek, prokuristko Racia razvoj, je ocenila prispele vloge ter med njimi izbrala prve tri.

 

Nagrajencem in tudi ostalim sodelujočim iskreno čestitamo!

 

Več informacij: www.planetgv.si in v prihajajoči HRM reviji. 

 

 

Comments are closed.