Svetovalni biro Racio razvoj deluje kot integrator ekspertov za zagotavljanje celovitih rešitev strateškega upravljanja s človeškimi viri, voditeljstva in organizacijske zmogljivosti. Nudimo svetovalno, raziskovalno in operativno pomoč vodjem, sodelavcem v kadrovskih službah ter zaposlenim. Z metodami usposabljanja, svetovanja, raziskovanja, razvoja rešitev, pristopov, modelov, dvigujemo učinkovitost organizacijskih zmogljivosti pri naših naročnikih tako v javnem kot zasebnem sektorju.

 

Ključna področja delovanja

 

 

 

Zakaj smo izbrani?